Niesiobędzka-Krause Ewa

Ewa Niesiobędzka-Krause

ekspertka BCC ds. patentów i innowacji

tel: 505 468 887 e-mail: ewa.niesiobedzka@bcc.org.pl

Rzecznik patentowy, partner w Kancelarii KONDRAT i Partnerzy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed właściwymi krajowymi oraz międzynarodowymi organami z zakresu znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych. Doradza, sporządza umowy i opinie prawne w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z zakresu zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. Prowadzi sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym EPO, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym zwłaszcza dotyczących zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Prowadzi szkolenia dotyczące prawnej ochrony znaków towarowych oraz wynalazków. Ukończyła studia prawnicze i aplikację rzecznikowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL