Nosiński Marcin

Marcin Nosiński

ekspert BCC ds. zamówień publicznych

tel. 602 432 307

e-mail: marcin.nosinski@bcc.org.pl

 

Marcin Nosiński – radca prawny z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowe studia francuskiego i europejskiego prawa handlowego – DESS (Uniwersytet w Poitiers). Zdobył doświadczenie w renomowanych kancelariach prawniczych, w tym jako wspólnik. Przez wiele lat, także obecnie, pełni jednocześnie funkcje prawnika wewnętrznego (in-house lawyer) kierującego działem prawnym. W latach 2008-2010 dyrektor departamentu prawnego  dużej spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną praktykę prawniczą, specjalizując się między innymi w prawie zamówień publicznych i prawie nieruchomości. Wielokrotnie z sukcesem reprezentował swoich klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, między innymi w związku z zamówieniami publicznymi na inwestycje infrastrukturalne o kluczowym znaczeniu dla kraju. Prowadził spory w sprawach zamówień publicznych o precedensowym charakterze. Dzięki wieloletniej praktyce, szczególnie bliskie są mu problemy napotykane przez przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Doradzał w wielu projektach deweloperskich realizowanych w trybie zamówienia publicznego. Prawnik transakcyjny zaangażowany w nabywanie, finansowanie i komercjalizację licznych projektów deweloperskich, często o skomplikowanej strukturze. W ramach zagadnień nieruchomościowych zajmuje się również reprywatyzacją. Był ekspertem Gazety Wyborczej oraz Rzeczpospolitej w ramach cyklu publikacji tych dzienników o sprawach gruntów warszawskich. Współautor komentarza do Prawa budowlanego oraz autor wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Uczestniczył w pracach legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL