Ozga Łukasz

Łukasz Ozga

ekspert BCC ds. rozwiązywania sporów i procesów sądowych

tel. 506 555 470, e-mail: lukasz.ozga@bcc.org.pl

 

Łukasz Ozga, radca prawny, wspólnik w kancelarii Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni, prowadzącej stałe doradztwo na rzecz członków Business Centre Club, w zakresie postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, a także w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy, jak również w zakresie uprawnień kontrolowanych przedsiębiorców. Od 2018 roku członek Konwentu Business Centre Club. 

W latach 2005 – 2010 współpracował z Fundacją „Ius et Lex”, założoną przez byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, realizując projekty mające na celu wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych oraz oświatowych dotyczących polskiego prawa, promowanie idei państwa prawa, a także rozwój i europeizację polskiego systemu prawa. W latach 2007 – 2008  współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jako członek Zespołu ds. Ochrony Wolności i Praw Obywatelskich w Procesie Stosowania Prawa. 

Specjalizacja:

– postępowania cywilne przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

– postępowania sądowo-administracyjne przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem  Administracyjnym 

– postępowania przed organami administracji publicznej

– doradztwo przedsądowe

– negocjacje

– mediacje.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL