Radkiewicz Kamil

Kamil Radkiewicz

ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

tel: 791 191 591 e-mail: kamil.radkiewicz@bcc.org.pl

Radca prawny, ekspert ds. prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, prawa spółek oraz postępowań sądowych. Przed założeniem Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawnych oraz w działach prawnych dużych przedsiębiorstw. W ramach obsługi prawnej firm zajmował się zagadnieniami dotyczącymi w szczególności: prawa konkurencji (m.in. koncentracja przedsiębiorców), nieuczciwej konkurencji (m.in. ochrona marki, reklama wprowadzająca w błąd oraz opłaty półkowe), ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego. Ponadto przeprowadzał audyty RODO, dokonywał rejestracji spółek, negocjował umowy m.in. z zakresu nowych technologii, jak również reprezentował klientów przed sądami, np. w sprawach z zakresu prawa pracy. Jest autorem publikacji ukazujących się na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Włada biegle językiem angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL