Robert Mikulski

Robert Mikulski 

ekspert BCC ds. prawnych aspektów sharing, subscription & circular economy

tel: 501 35 22 43 e-mail: robert.mikulski@bcc.org.pl

Ekspert z zakresu prawnych aspektów sharing, subscription & circular economy, startupów (fintech) oraz rozwiązań i regulacji prawnych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem OZE i wodoru.”.

Od ponad dwudziestu lat współpracuje z biznesem, wykorzystując swoją wiedzę prawniczą do wspierania przedsiębiorców w realizacji ich celów. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Równolegle współpracował także z sektorem prywatnym i wspierał wiele podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Piastował także stanowiska członka zarządów czy rad nadzorczych spółek z sektora finansowego, w tym TFI.

Jest współautorem wielu aktów prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa ochrony środowiska czy zamówień publicznych, a także cenionym autorem licznych publikacji. Od 2000 roku, jako Partner Zarządzający, rozwija Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp. p.

Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących rozwoju energetyki, jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór. Pasjonat idei sharing economy i circular economy. Od lat czynny członek Warszawskiej Izby Gospodarczej. We wrześniu 2020 r. został reprezentantem międzynarodowej grupy Lead Venture pomagającej przedsiębiorcom w wejściu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Zatoki Perskiej.

Specjalizacje:

– subscribtion services;
– corporate services;
– family office;
– sukcesja;
– fintech/startup;
– prawo budowlane i infrastruktura;
– zamówienia publiczne.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL