Rutkowski Krzysztof

Krzysztof Rutkowski

ekspert BCC ds. podatku akcyzowego

tel: 602 489 214 e-mail: krzysztof.rutkowski@bcc.org.pl

Radca prawny i doradca podatkowy. Najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazeta Prawna za rok 2015. Najlepszy specjalista w zakresie podatku akcyzowego w 2015 r. według rankingu Rzeczpospolitej. Doradca w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej dla największych polskich i zagranicznych podmiotów z branż paliwowej, alkoholowej, energetycznej, tytoniowej, chemicznej i automotive. W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL