Ryszard Kalisz

Ryszard Kalisz

minister ds. prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel: 601 884 411 e-mail: ryszard.kalisz@bcc.org.pl

Dziedziny prawa: Sprawy cywilne, w szczególności spory gospodarcze, prawo handlowe w tym upadłościowe i naprawcze oraz rynku kapitałowego, konstytucyjne i prawo karne, w szczególności gospodarcze.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL