Rzymkowska Sylwia

Sylwia Rzymkowska

ekspertka BCC ds. cen transferowych

e-mail: sylwia.rzymkowska@bcc.org.pl

Jest doradcą podatkowym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi. Członek założyciel oraz prezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Wiedzę i praktykę nt. regulacji transfer pricing pozyskała w pracy w firmach doradczych, Ministerstwie Finansów w Zespole ds. uprzednich porozumień cenowych, a także jako specjalista ds. cen transferowych w polskiej grupie kapitałowej. Autorka i współautorka publikacji z zakresu cen transferowych, a także opinii dotyczących projektów legislacyjnych w zakresie cen transferowych oraz zmian w międzynarodowych wytycznych dotyczących cen transferowych. Uczestniczka procesu legislacyjnego w obszarze cen transferowych oraz Ordynacji podatkowej. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, zagadnieniach z obszaru relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także międzynarodowymi regulacjami podatkowymi (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Jako prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych działa na rzecz promocji wiedzy na temat cen transferowych i zmniejszenia niepewności w stosowaniu regulacji dotyczących cen transferowych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL