Tumanow Marcin

Marcin Tumanow

ekspert BCC ds. funduszy UE, przewodniczący Komisji BCC ds. Funduszy Strukturalnych

tel: 606 357 286 e-mail: marcin.tumanow@bcc.org.pl

Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej na kierunkach: Inżynieria Produkcji Budowlanej oraz Zarządzanie i Marketing. Doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej. Przewodniczący Komisji ds. Funduszy Strukturalnych w strukturach Business Centre Club. Ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Członek Komitetów Monitorujących w perspektywie 2007-2013 (m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Członek Zespołu problemowego ds. Funduszy UE Rady Dialogu Społecznego. Członek Grup roboczych ds. Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Od 2004 roku skutecznie pozyskuje dofinansowanie na projekty doradcze, inwestycyjne, badawczo-rozwojowe oraz infrastrukturalne. Prywatnie zapalony rowerzysta oraz kinoman.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL