dr inż. Tyszecki Andrzej

dr inż. Andrzej Tyszecki

ekspert BCC ds. gazu i energetyki jądrowej

tel: 58 554 31 38 e-mail: andrzej.tyszecki@bcc.org.pl

Absolwent Politechniki Gdańskiej w zakresie technologii chemicznej oraz doktor nauk technicznych w zakresie planowania przestrzennego. Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz lokalizacji inwestycji. Od 1992 roku właściciel i dyrektor Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT w Gdańsku. W latach 1998-2010 wydawca i redaktor kwartalnika Problemy Ocen Środowiskowych. Od 1990 roku członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Były doradca Podkomisji Sejmu RP m.in. w sprawie ustaw: Prawo ochrony środowiska oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od ponad 20 lat współpracuje z branżą paliwowo-energetyczną. W sektorze elektroenergetycznym uczestniczył w przygotowaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko dla elektrowni konwencjonalnych, wiatrowych, linii elektroenergetycznych, w tym zadań związanych z „mostem energetycznym” Polska – Litwa. W sektorze gazowniczym był zaangażowany m.in. w opracowanie raportów środowiskowych dla gazociągu jamalskiego, podziemnych magazynów gazu oraz podmorskiego gazociągu z terminalem odbiorczym CNG na Zatoce Puckiej dla Grupy LOTOS. W sektorze paliwowym uczestniczył w przygotowaniu opracowań środowiskowych dla głównych rafinerii, rozbudowy systemów przesyłu ropy i paliw oraz magazynów zbiornikowych i w podziemnych kawernach. Współpracuje z konsorcjum Worley Parsons przy opracowaniach środowiskowych dla pierwszej elektrowni jądrowej. Uczestniczy w pracach dla NCBR związanych z projektem EKOŁUPKI.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL