Żółciński Szymon

Szymon Żółciński

ekspert BCC ds. funduszy strukturalnych i pomocy publicznej

tel: 602 674 500 e-mail: szymon.zolcinski@bcc.org.pl

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla średnich i dużych polskich firm oraz międzynarodowych korporacji. Główny obszar jego kompetencji to wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, w szczególności w obszarze pozyskiwania finansowania w różnych formach i z różnych źródeł (dotacje/ finansowanie zwrotne, fundusze UE/środki krajowe/programy międzynarodowe), opracowywania biznes planów, kształtowania strategii innowacyjności oraz agend badawczych. Szymon doradza również w zakresie tworzenia wehikułów inwestycyjnych typu fundusze venture capital czy CVC oraz w zakresie pozyskiwania finansowania na ich działalność. Projekty, które prowadził uzyskały łącznie dofinansowanie na poziomie blisko 2 mld zł, z czego ponad 1 mld zł dotyczył opracowywania lub wdrażania innowacji. Do jego obowiązków należy też nadzór nad pracami Zespołu Modelowania Finansowego i Wycen. W Crido pracuje od 2005 r., od 2012 na stanowisku partnera w dziale Business & Innovation Consulting. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał, m.in. w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych oraz w Dziale Doradztwa Europejskiego EY. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Metody Ilościowe, Systemy Informacyjne. Jest stypendystą Uniwersytetu Linkoping w Szwecji. Ukończył też podyplomowe studia na SGH z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Szymon brał udział w tworzeniu licznych raportów, analiz i publikacji z zakresu pomocy państwa i funduszy europejskich m.in.: we współpracy z Harvard Business Review i PAIiIZ. Jest współredaktorem prowadzącym publikacji „Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości” wydanej przez C.H. Beck. Zakres interwencji: – protesty/odwołania w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy UE lub innych źródeł pomocowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy UE lub innych źródeł pomocowych, w tym np.: doradztwo w procesie wprowadzania zmian do projektu; doradztwo w zakresie prowadzenia procedur przetargowych; doradztwo w trakcie kontroli projektów – wsparcie w trakcie sporów z instytucją udzielającą wsparcia, np. w przypadku zakwestionowania całości lub części dotacji.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL