Żurek Zbigniew W.

Zbigniew W. Żurek

wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. rynku pracy i dialogu społecznego, minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego

tel: 690 485 442 e-mail: zbigniew.zurek@bcc.pl

Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego, członek Zespołu prawa pracy, Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego; zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, przewodniczący Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych. Od 1990 r. zajmuje się działalnością ekspercką i konsultingową z zakresu dialogu społecznego oraz prawa pracy i rynku pracy. Członek Rady Rynku Pracy. Mediator, wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprezes, członek i założyciel BCC, sekretarz generalny Związku Pracodawców BCC. Przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ekspert BCC ds. prawa pracy, rynku pracy oraz dialogu społecznego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL