dr inż. Paweł Bogacz

dr inż. Paweł Bogacz

współpracownik Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i Loży Małopolskiej BCC

e-mail: pawel.bogacz@bcc.org.pl

Ekonomista, doktor nauk społecznych (dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości), inżynier (specjalność: zarządzanie produkcją). Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Oddział w Krakowie). Zajmuje się analizą i optymalizacją procesów, zrównoważonym rozwojem oraz doradztwem biznesowym. Autor książki „Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski” (wyd. PWE, premiera I kwartał 2023 r.) dotyczącej współpracy: przemysłu zbrojeniowego – wojska – nauki – polityki.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL