dr Radosław Bulejak

dr Radosław Bulejak

ekspert BCC ds. postępowań podatkowych i administracyjnych

tel: 793 969 623 e-mail: radoslaw.bulejak@bcc.org.pl

Radca prawny, doktor nauk prawnych, przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych z ramienia Business Centre Club w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków pośrednich. Autor publikacji z zakresu procesowego prawa administracyjnego.

Obszary specjalizacji:

  • postępowania administracyjne,
  • postępowanie podatkowe,
  • postępowanie sądowo-administracyjne,
  • postępowanie egzekucyjne w administracji.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL