Szymon Parulski

Szymon Parulski

ekspert BCC ds. akcyzy 

tel: 510 595 112 e-mail: sparulski@parulski.com

Szymon Parulski od 20 lat zajmuje się doradztwem akcyzowym dla największych koncernów tytoniowych, alkoholowych i petrochemicznych. Szymon był ekspertem zewnętrznym przy Ministerstwie Finansów pracującym nad kompleksową reformą przepisów podatkowych (w wyniku tych prac w życie weszła 2009 r. ustawa akcyzowa oraz kolejne nowelizacje). Jest autorem pierwszego na rynku polskim kompleksowego komentarza do ustawy akcyzowej „Akcyza Komentarz” Zakamycze 2005. Komentarz do nowej ustawy akcyzowej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się pod koniec marca 2010 r. Trzecie wydanie tego komentarza w 2016 r. ugruntowało jego pozycję jako autorytetu w tej dziedzinie akcyzy

Jest prekursorem doradztwa regulacyjnego wpisanym na listę podmiotów świadczących usługi lobbingowe. Pierwsze raporty regulacyjne przygotowywane pod kierownictwem Szymona stały się wzorem do naśladowania. Skuteczność doradztwa regulacyjnego oraz merytoryczny walor tych prac potwierdza szereg przepisów, które weszły w życie z jego inicjatywy (m.in. deregulacja akcyzowa czy SENT lub e-DD).

Obszary specjalizacji eksperckiej:

– podatek akcyzowy

– opłata cukrowa i od małych pojemności

– należności celne

– VAT w obrocie towarowym

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL