Celem działania Związku Pracodawców Business Centre Club (ZP BCC) jest reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców m. in. poprzez udział w Radzie Dialogu Społecznego, w której strony dialogu uzgadniają swoje stanowiska dotyczące kluczowych problemów ekonomicznych i społecznych – przede wszystkim kwestii związanych z szeroko rozumianymi stosunkami pracy.

W październiku 2022 r. ZP BCC objął przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego, a prezes Związku Pracodawców BCC, dr Łukasz Bernatowicz, objął stanowisko przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Kontakt:

Łukasz Bernatowicz – prezes Związku Pracodawców BCC

Plac Trzech Krzyży 18 00-499 Warszawa

Email: lukasz.bernatowicz@bcc.pl

 

Barbara Nikiel – wiceprezes, sekretarz Związku Pracodawców BCC

Email: barbara.nikiel@bcc.pl

tel. kontaktowy 604 610 804

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL