Udoskonalanie relacji


14.07.2017

Członkowie Loży Lubelskiej spotkali się w Izbie Administracji Skarbowej na podsumowaniu XV edycji ogólnopolskiego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Zebranych powitali: wiceprezes BCC, kanclerz Mirosława Gałan, I zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie ds. orzecznictwa Hanna Sysa i IV zastępca dyrektora ds. logistyki i usług Zbigniew Kryk.

Pani Kanclerz przedstawiła i podsumowała 15. edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez BCC przy współudziale Ministerstwa Finansów.  Tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy otrzymało 70 jednostek wskazanych przez przedsiębiorców z całej Polski. Ankiety oceniające były przesyłane do kanclerzy, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionów. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim – 13, śląskim – 7, zachodniopomorskim oraz lubelskim – po 6. Wyróżnieni otrzymali tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy 2017 oraz prawo posługiwania się nim przez rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji.

Wszystkie urzędy skarbowe, które poddały się ocenie przedsiębiorców uhonorowane zostały dyplomami za wzięcie czynnego udziału w konkursie. W imieniu urzędów głos zabrał naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku Roman Dobrzyński. Na ręce  Pani Kanclerz złożył podziękowania za propagowanie idei konkursu na terenie województwa lubelskiego, przedsiębiorcom za aktywny udział, a pracownikom i Dyrekcji Izby Administracji Skarbowej za profesjonalizm i ciężką pracę w dążeniu  do udoskonalania relacji pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami. Hanna Sysa życzyła sukcesów  oraz wyraziła nadzieję, że w następnym roku będzie miało miejsce kolejne spotkanie w jeszcze szerszym gronie. Zadeklarowała też ścisłą współpracę władz Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie z członkami Lubelskiej Loży BCC i przedsiębiorcami Lubelszczyzny w zakresie polityki fiskalnej oraz walki z szarą strefą.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL