Wartość dodana

29.10.2015

Loża Koszalińska spotkała się w siedzibie firmy IMPERIAL sp. z o.o. Gośćmi przedsiębiorców byli: Krzysztof Bagiński – burmistrz Białogardu, prof. Witold Gulbiński – prorektor Politechniki Koszalińskiej, Sylwia Milart (Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie). Kanclerz Wiesław Zinka przedstawił zebranym program spotkania.

Prof. Witold Gulbiński wystąpił z prezentacją pt. „Współpraca nauki i biznesu jako warunek pozyskiwania środków finansowych na cele badawczo – rozwojowe firm w nowej perspektywie finansowej UE”. Zaznaczył, że tylko z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 do wykorzystania jest 8,6 mld euro. W bieżącym roku zagospodarować będzie można około 1,6 mld zł, a w roku 2016 w ramach tego programu  ogłoszonych będzie około 20 konkursów z budżetem ponad 6,0 mld zł. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które uruchomiło program „Demonstrator” o budżecie ponad 0,5 mld zł na proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP. Profesor podkreślił także, że duża część unijnych funduszy dystrybuowana będzie przez samorządy regionalne (Urzędy Marszałkowskie). Będą to środki na innowacyjne rozwiązania czyli na prowadzenie badań i ich komercjalizację w firmach. Przedsiębiorcy i świat nauki zostali zobligowani do współpracy, do wspólnego prowadzenia projektów badawczych przygotowywanych przez firmy i wdrażania w poszczególnych branżach nowoczesnych technologii, innowacji produktowych i procesowych oraz nowych modeli biznesowych. Działania te powinny generować dużą wartość dodaną.

Sylwia Milart zaprezentowała możliwości praktyczne pozyskania wsparcia finansowego  przez przedsiębiorstwa, na przykładach zrealizowanych już projektów z kończącej się perspektywy finansowej. Przedstawiła również szczegółowe kryteria i uwarunkowania wybranych programów skierowanych do MŚP w nowej perspektywie 2014-2020.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL