Innowacje i koncert

17.03.2015

Członkowie Loży Koszalińskiej spotkali się w siedzibie firmy ROMEX. Ich gośćmi byli: Henryk Kozłowski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, Zdzisław Zakrzewski – prokurent firmy HAKO TECHNOLOGY sp. z o.o., Roman i Andrzej Wasilewscy – właściciele firmy ROMEX.

Zaprezentowano formy wsparcia przedsiębiorców w ramach możliwości Urzędów Pracy. Henryk Kozłowski omówił zasady finansowania przez UP przygotowania zawodowego osób dorosłych, w tym praktyczną naukę zawodu umożliwiającą przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje oraz przyuczenie osób dorosłych umożliwiające wykonywanie określonych zawodów.

Zaprezentował też możliwości sfinansowania przez Urzędy działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców np.: kursy zawodowe, studia podyplomowe. Propozycje te zostały bardzo dobrze przyjęte przez przedsiębiorców – członków Loży, a niektórzy zadeklarowali współpracę z Urzędem Pracy w Koszalinie.

Poruszono też problematykę dotyczącą źródeł finansowania inwestycji związanych z rozwojem firm, w tym możliwości i warunków korzystania z programów unijnych na lata 2014-2020.

Tadeusz Kaczanowski
Kanclerz Wiesław Zinka otwiera spotkanie, fot. archiwum

Kanclerz Wiesław Zinka otwiera spotkanie, fot. archiwum

Koszalińscy przedsiębiorcy, fot. archiuwm

Koszalińscy przedsiębiorcy, fot. archiuwm

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL