11.04.2018 – Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

11.04.2018

posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Co z Kodeksem pracy, zmiany podatkowe, Pracownicze Plany Kapitałowe

W posiedzeniu udział wzięli:

 • Marek Goliszewski (prezes BCC)
 • Mieczysław Grodzki (prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej) – minister ds. spółdzielczości
 • Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia
 • gen. Leon Komornicki (b. zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) – minister ds. przemysłu obronnego
 • Bożena Lublińska-Kasprzak (b. prezes PARP) – minister ds. przedsiębiorczości i innowacji
 • Grażyna Magdziak – minister skarbu i prywatyzacji
 • Witold Michałek – minister ds. procesu stanowienia prawa
 • Wojciech Nagel (członek Rady Nadzorczej ZUS) – minister ds. ubezpieczeń społecznych
 • Irena Ożóg (b. wiceminister finansów 2001/2003) – minister ds. polityki podatkowej
 • Ryszard Pazdan – minister środowiska
 • Zbigniew Żurek (sekretarz Rady Dialogu Społecznego) – minister ds. prawa pracy i rynku pracy.

W trakcie posiedzenia omówiono:

 1. 1. Co z nowym Kodeksem pracy?; zmiany podatkowe w połowie 2018 r.; projekt ustawy o PPK; inne zmiany legislacyjne.
 2. 2. Rekomendacje gabinetu cieni dla rządu na II kwartał 2018 r.
 3. 3. Podsumowanie I kwartału br.

 

 

Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
https://www.youtube.com/watch?v=ZsmuWnrsUVc

 

 

Wypowiedź dr Janusz Steinhoff dla GGC BCC
https://www.youtube.com/watch?v=Z-gHfFoyKEs

 

 

Wypowiedź Witold Michałek dla GGC BCC
https://www.youtube.com/watch?v=kqVVmon1b94
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL