21.06.2017 – Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

21.06.2017

posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Czy rząd sprzyja przedsiębiorcom?

w którym wezmą udział m.in.:

 • Stanisław Gomułka (b. wiceminister finansów) – minister finansów
 • Mieczysław Grodzki (prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej) – minister ds. spółdzielczości
 • Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia
 • Ryszard Kalisz (b. minister spraw wewn. i administracji) – minister ds. prawa gospodarczego
 • gen. Leon Komornicki (b. zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) – minister ds. przemysłu obronnego
 • Bożena Lublińska-Kasprzak (b. prezes PARP) – minister ds. przedsiębiorczości i innowacji
 • Grażyna Magdziak – minister skarbu i prywatyzacji
 • Witold Michałek – minister ds. procesu stanowienia prawa –
 • Wojciech Nagel (członek Rady Nadzorczej ZUS) – minister ds. ubezpieczeń społecznych
 • Ryszard Pazdan – minister środowiska
 • Janusz Steinhoff (b. wicepremier, minister gospodarki) – minister gospodarki
 • Zbigniew Żurek (sekretarz Rady Dialogu Społecznego) – minister ds. prawa pracy i rynku pracy

któremu przewodniczy Marek Goliszewski

w trakcie posiedzenia omówione zostaną:

 • Rekomendacje gabinetu cieni dla rządu na II półrocze br.
 • Podsumowanie II kwartału br.

 

Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

minister finansów – Stanisław Gomułka

minister gospodarki – Janusz Steinhoff

https://www.youtube.com/watch?v=dl88DcJdw0Y

minister ds procesu stanowienia prawa – Witold Michałek

https://www.youtube.com/watch?v=Izw1SXb3RBI

minister pracy – Zbigniew Żurek

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL