9.02.2018 – Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

10.02.2018

posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Podatki, budżet, prawo pracy, fundusze UE, zmiany dla firm – rekomendacje na 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

 • Marek Goliszewski (prezes BCC)
 • Stanisław Gomułka (b. wiceminister finansów) – minister finansów
 • Mieczysław Grodzki (prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej) – minister ds. spółdzielczości
 • Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia
 • Ryszard Kalisz (b. minister spraw wewn. i administracji) – minister ds. prawa gospodarczego
 • gen. Leon Komornicki (b. zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) – minister ds. przemysłu obronnego
 • Bożena Lublińska-Kasprzak (b. prezes PARP) – minister ds. przedsiębiorczości i innowacji
 • Grażyna Magdziak – minister skarbu i prywatyzacji
 • Witold Michałek – minister ds. procesu stanowienia prawa
 • Irena Ożóg (b. wiceminister finansów 2001/2003) – minister ds. polityki podatkowej
 • Ryszard Pazdan – minister środowiska
 • Janusz Steinhoff (b. wicepremier, minister gospodarki) – minister gospodarki
 • Zbigniew Żurek (sekretarz Rady Dialogu Społecznego) – minister ds. prawa pracy i rynku pracy

W trakcie posiedzenia omówiono:

 • Rekomendacje na 2018 rok: podatki, budżet, prawo pracy, inwestycje, fundusze UE, zmiany prawne dla firm,
 • Podsumowanie ubiegłego roku.
 •  

   

  Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

   

   

  Wypowiedź Anna Janczewska-Radwan
  https://www.youtube.com/watch?v=aOanpny1W2U

   

   

  Wypowiedź Ryszard Kalisz

   

  Wypowiedź Zbigniew Żurek
  COPYRIGHTS BCC
  CREATED BY 2SIDES.PL