25.06.2018 – Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

28.06.2018

posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Co rząd robi dla przedsiębiorców?

W posiedzeniu udział wzięli:

 • Marek Goliszewski (prezes BCC)
 • Stanisław Gomułka (b. wiceminister finansów) – minister finansów
 • Janusz Steinhoff (b. wicepremier, minister gospodarki) – minister gospodarki
 • Mieczysław Grodzki (prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej) – minister ds. spółdzielczości
 • Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia
 • Ryszard Kalisz (b. minister spraw wewn. i administracji) – minister ds. prawa gospodarczego
 • gen. Leon Komornicki (b. zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) – minister ds. przemysłu obronnego
 • Bożena Lublińska-Kasprzak (b. prezes PARP) – minister ds. przedsiębiorczości i innowacji
 • Grażyna Magdziak – minister skarbu i prywatyzacji
 • Witold Michałek – minister ds. procesu stanowienia prawa
 • Wojciech Nagel (członek Rady Nadzorczej ZUS) – minister ds. ubezpieczeń społecznych
 • Sławomir Olejnik – minister ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu
 • Irena Ożóg (b. wiceminister finansów 2001/2003) – minister ds. polityki podatkowej
 • Ryszard Pazdan – minister środowiska
 • Zbigniew Żurek (sekretarz Rady Dialogu Społecznego) – minister ds. prawa pracy i rynku pracy.

W trakcie posiedzenia omówiono:

 1. Podsumowanie działań rządu: split payment, wygaszenie interpretacji podatkowych; płaca min. w 2019 r.; projekt ustawy o PPK; problem odpadów i pożarów wysypisk,
 2. Rekomendacje na II półrocze.

 

Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
https://www.youtube.com/watch?v=lMRECRacoDA

 

Stanisław Gomułka dla GGC BCC

 

Ryszard Pazdan dla GGC BCC

 

 

Ryszard Kalisz dla GGC BCC
https://www.youtube.com/watch?v=9Ip84iMga2w

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL