Akt powołania kanclerza Jana Zdziarstka do Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

26.10.2022

Kanclerz Loży Warmińsko-Mazurskiej Jan Zdziarstek otrzymał akt powołania do Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL