Uroczyste spotkanie członków Loży Warmińsko-Mazurskiej BCC

20.02.2023

8 lutego w olsztyńskim hotelu Park odbyło się uroczyste spotkanie członków Loży Warmińsko-Mazurskiej Business Centre Club, na którym powitano nowych członków Klubu – Marcina Burzę i Marcina Możdżonka. Wydarzenie, zainicjowane przez Kanclerza Loży Warmińsko-Mazurskiej Jana Zdziarstka, uświetnił swoją obecnością Prezes BCC Jacek Goliszewski, a także przedstawiciele władz regionalnych: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Na spotkaniu omówiono zarówno wyzwania stojące przed Klubem w najbliższym czasie, jak również podjęto rozmowy o konieczności wspierania lokalnej przedsiębiorczości, o jej roli w prężnym rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i o przyszłości całego regionu. Rozmowom autorytetów uważnie przysłuchiwali się przedstawiciele Studenckiego Forum BCC, na czele z Patrycją Klik, Przewodniczącą SF BCC.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL