Badanie dot. propozycji projektu ustawy o fundacji rodzinnej w ramach konsultacji publicznych Komisji „BCC dla Rodzinnych”

26.03.2021

Komisja „BBC dla Rodzinnych” przygotowała formularz do opracowania oceny firm rodzinnych, procedowanej w ramach projektu ustawy o fundacji rodzinnej, opublikowanego w dniu 22 marca 2021 r. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172), wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Zapraszamy także do zapoznania się z projektem ustawy

Konsultacje publiczne trwają 30 dni.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się projektem ustawy wraz z uzasadnieniem projektu oraz udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w formularzu pytania. Zgromadzone odpowiedzi będą załączone do stanowiska Business Centre Club, Komisji BCC dla Rodzinnych stanowiącej opinię do projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Państwa głos jest kluczowy dla przyjęcia tekstu ustawy odpowiadającego potrzebom przedsiębiorców, firm rodzinnych – przyszłych fundatorów lub beneficjentów fundacji rodzinnych.

Dziękujemy za podzielenie się opinią!

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL