Kształtowanie wizerunku medialnego w Loży Świętokrzyskiej BCC

18.05.2023

16 maja w Kielcach odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC, poświęcone m.in. kształtowaniu wizerunku medialnego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: dr Agnieszka Zaremba – politolog, pracownik naukowy, komentator wydarzeń politycznych oraz Beata Piecaba – menadżer w Centrum Medycznym „Zdrowie”.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Mochoń, kanclerz  Loży Świętokrzyskiej BCC, który powitał gości oraz pozostałych uczestników spotkania, a następnie oddał głos  Beacie Piecabie, która przedstawiła pakiet wsparcia zdrowotnego dla członków Loży Świętokrzyskiej BCC. Uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat dobrej jakości usług świadczonych przez ten podmiot, podkreślając duże znaczenie  wybranych form wsparcia medycznego zaprezentowanych przez B. Piecabę dla członków Loży. Uznano też za dobry pomysł wskazanie numeru telefonu asystenta medycznego dedykowanego członkom Loży w celu skorzystania z pakietu wsparcia.

Po zakończeniu prezentacji B. Piecaby rozpoczęło się wystąpienie dr Agnieszki Zaremby. Przedstawiła ona zebranym najważniejsze zasady dotyczące wystąpień publicznych, ilustrując je licznymi przykładami. Zwróciła uwagę na tak ważne rzeczy jak profilowanie wystąpień pod kątem struktury odbiorców, kontakt wzrokowy z uczestnikami spotkań, zasady udziału w krótkich wystąpieniach telewizyjnych (tzw. „setkach”), optymalizację kolorów ubioru i sposób formułowania wypowiedzi. Po zakończeniu prelekcji rozpoczęła się ożywiona dyskusja na temat przydatności wiedzy o wystąpieniach publicznych na różnych etapach życia. Uczestnicy zadali prelegentce szereg pytań i dzielili się swymi doświadczeniami w omawianym temacie.

Kolejne spotkanie Loży Świętokrzyskiej zaplanowane jest na 30 maja. Gościem spotkania będzie gen. Mieczysław Bieniek, a tematem ocena aktualnej sytuacji i perspektyw zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL