Majowa sesja Plenarna EKES

27.05.2022

18-19 V odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

 • Zwiększenie płatności zaliczkowych ze środków REACT-EU ;
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki / Ukraina;
 • Akty delegowane: rozszerzenie uprawnień;
 • Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako strażniczek wspólnego dobra w odbudowie społeczeństw i gospodarek UE po pandemii;
 • Pakiet dotyczący uczenia się i zdolności do zatrudnienia;
 • Pakiet dotyczący unii bezpieczeństwa/pakiet dotyczący Schengen;
 • Inicjatywa na rzecz rozszerzenia wykazu unijnych przestępstw o wszelkie formy przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści;
 • Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków;
 • Nowe unijne ramy mobilności miejskiej;
 • Ulepszone wymogi stateczności dotyczące pasażerskich statków typu ro-ro;
 • Plan działania na rzecz gospodarki społecznej;
 • Strategia w zakresie normalizacji i rozporządzenie w sprawie normalizacji;
 • REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie;
 • Polityka UE w zakresie magazynowania gazu;
 • Wniosek dotyczący decyzji w sprawie zasobów własnych;
 • 8. sprawozdanie na temat spójności;
 • Polityka konkurencji dostosowana do nowych wyzwań;
 • Pomoc państwa/Usługi społeczne i zdrowotne;
 • Wspieranie niezależnego sektora mediów na Białorusi;
 • Strategia Global Gateway;
 • Zrównoważony obieg węgla;
 • Przemysł opakowaniowy;
 • Cyfryzacja transgranicznej współpracy sądowej;
 • Przegląd trzeciego pakietu energetycznego w zakresie gazu i środków na rzecz redukcji emisji metanu;
 • Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Komitetu

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim pod krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL