Komisja ds. Transformacji Energetycznej

 

 

Polskich przedsiębiorców niepokoi brak spójnej polityki energetycznej, archaiczny mix energetyczny, zablokowanie środków inwestycyjnych, likwidacja rynku energii. Źle oceniają doraźne interwencje niepowiązane z żadną wizją rozwojową, co skutkuje brakiem przewidywalności cen energii i wątpliwościami co do jej dostępności.

To główne powody powołania Komisji Transformacji Energetycznej BCC, na której czele stanął Maciej Stańczuk. Komisja jest platformą konsultacyjną BCC z decydentami i ekspertami, którzy są lub będą odpowiedzialni za sformułowanie i wdrożenie wizji polityki energetycznej, zapewniającej polskiej gospodarce trwały wzrost zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie.

Celami, jakie postawiła przed sobą Komisja Transformacji Energetycznej, są m.in.: zorganizowanie forum spółek samorządowych oraz współpraca biznesu z uczelniami technicznymi w kontekście polskiego programu jądrowego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL