PROJEKTY UE

w latach 2007 – 2013 BCC uczestniczyło w systemie funduszy UE

BCC aktywnie uczestniczyło w systemie funduszy UE w latach 2007 – 2013 nie tylko jako instytucja reprezentująca interesy przedsiębiorców, również jako Beneficjent. W poprzedniej perspektywie zrealizowano szereg przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych.

W tym dziale znajdują się opisy najistotniejszych projektów finansowanych w ramach dotacji unijnych otrzymanych przez BCC i w których BCC występowało jako Lider:

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL