Sukces BCC w RDS

23.04.2024

22 kwietnia odbyło się posiedzenie prezydium i plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, na którym przyjęto – z inicjatywy przedstawiciela Business Centre Club dr. Wojciecha Nagela – jednolite stanowisko pracodawców i pracowników Zespołu Ubezpieczeń Społecznych Rady w/s objęcia ponad 20 tysięcy osób pracujących na morzu zabezpieczeniem społecznym.

Posiedzenie prowadziła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Problem ten był dotąd nierozwiązany, pomimo ratyfikacji przez Polskę w 2011 roku Konwencji MOP o Pracy na morzu z 2006 roku. Przez ostatnie 8 lat temat był trwale oddalany przez ówczesny rząd, ostatnio z powodu pandemii i wojny na Ukrainie. Zespół US RDS pilnie przejął na wniosek BCC ten temat od Zespołu Trójstronnego d.s. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego kilka tygodni temu i doprowadził do jego skutecznego procedowania na posiedzeniu RDS. Oznacza to, iż problem godności pracy na morzu zostanie wreszcie wprowadzony na agendę rządu i wdroży zabezpieczenie osób w tym środowisku pracujących. To nasz – BCC sukces!

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL