Zmiany w skarbówce

16.06.2015

W Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Loży Bielskiej, które poprowadził kanclerz Janusz Szymura.

Omówione zostały zmiany organizacyjne; nowym sekretarzem Loży został lokalny przedsiębiorca Artur Meres, zastępując Katarzynę Konarską, która ze względu na inne obowiązki złożyła rezygnację. Kanclerz podziękował pani Konarskiej za wieloletnią współpracę i odczytał list od prezesa BCC Marka Goliszewskiego, decyzją którego została ona członkiem Loży Bielskiej BCC.
Następnie dyskutowano o bieżących zagadnieniach gospodarczych regionu. Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego Janusz Kapica przedstawił ostatnie zmiany w organizacji służb skarbowych oraz kierunki polityki podatkowej w przyszłości. Spotkanie było również okazją do wręczenia Janowi Gajowi, członkowi Zarządu firmy Klingspor sp. z o.o. nominacji do nagrody Lider Polskiego Biznesu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL