03.10.2016 – Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

03.10.2016

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
projekt budżetu ’2017,
rekomendacje

posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

w którym uczestniczyli m.in.:

  • minister gospodarki – Janusz Steinhoff (b. wicepremier, minister gospodarki 1997/2001)
  • minister ds. systemu podatkowego – Irena Ożóg (b. wiceminister finansów 2001/2003)
  • minister ds. prawa gospodarczego – Ryszard Kalisz (b. minister spraw wewnętrznych 2004/2005)
  • minister ds. przedsiębiorczości i innowacji – Bożena Lublińska-Kasprzak
  • minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców – Wojciech Warski
  • minister ds. ubezpieczeń społecznych – Wojciech Nagel
  • przewodniczący Gabinetu Cieni – Marek Goliszewski

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC to think tank powołany 2 kwietnia 2012 r. aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, przejrzystości prawa, a także walce z bezrobociem i szarą strefą. To gabinet gospodarczych fachowców, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne, m.in. prof. Stanisław Gomułka, dr Janusz Steinhoff, dr Irena Ożóg, Ryszard Kalisz, gen. Leon Komornicki.

 

Relacja z posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL