Biznes w kulturze – kultura w biznesie

20.09.2023

 

W imieniu Andrzeja Kosendiaka, dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji organizowanej pod patronatem BCC debaty „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”, która odbędzie się 17 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Czerwonej NFM.

Pierwsza odsłona tego wydarzenia przyniosła inspirujące dyskusje i poszerzyła nasze rozumienie funkcjonowania światów biznesu i sztuki oraz dała asumpt do wypracowania sposobów współpracy między sektorem prywatnym a instytucjami kultury, korzystnych zarówno dla przedstawicieli tych dwóch środowisk, jak i dla obywateli chcących uczestniczyć w życiu kulturalnym na wysokim poziomie.

Jesteśmy przekonani, że budowanie nowoczesnego i otwartego społeczeństwa, sprzyjającego innowacyjnym biznesom, nie może obejść się bez stworzenia między przedsiębiorcami a instytucjami kultury nici porozumienia i opartej na najlepszych praktykach współpracy. Niezwykle cieszy nas, że w ostatnich latach daje się zaobserwować rosnące zaangażowanie biznesu w mecenat. Przy wsparciu prywatnych inwestorów tworzone są wspaniałe kolekcje dzieł sztuki, a artyści mogą rozwijać swoje kariery. Wciąż jednak daleko nam do modeli funkcjonujących w krajach starych demokracji, zwłaszcza z anglosaskiego obszaru kulturowego, gdzie wspieranie rozwoju nauki, kultury i sztuki przez ludzi biznesu stanowi normę.

Chcielibyśmy, by organizowane przez Narodowe Forum Muzyki coroczne debaty doprowadziły do zrozumienia potrzeb, szans i ograniczeń w relacjach sektora prywatnego i instytucji kultury. Dostrzegamy potrzebę znalezienia systemowych rozwiązań wspierania sztuki i młodych artystów oraz wypracowania zdrowych i obopólnie korzystnych relacji między biznesem i światem kultury. Dlatego też stwarzamy przestrzeń do dyskusji na powyższe zagadnienia. Pragniemy również zachęcić do inwestowania w sztukę nie tylko wielkie koncerny, ale też przedsiębiorców działających w mniejszej skali, bliższej mieszkańców naszego miasta. Zależy nam na zbudowaniu wspólnoty dbającej o kulturę i dobro wspólne, dlatego mamy nadzieję na spotkanie z Państwem.

 

 

Wśród uczestników pojawią się najważniejsi przedstawiciele sektora kultury, biznesu, a także administracji związani z Wrocławiem. Dyskusję poprowadzi Gosia Gontarz, dyrektorka biura McKinsey&Company we Wrocławiu. Po debacie zapraszamy na koncert „W hołdzie dla Wayne’a Shortera – muzyka symfoniczna” inaugurujący 20. Jazztopad Festival. Wieczór zwieńczy uroczysty bankiet.

Formularz zgłoszeniowy >>

Kontakt: Klaudia Iwanek, 728 447 055, klaudia.iwanek@nfm.wroclaw.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL