Czerwcowe spotkania z udziałem wiceprezesa BCC Zbigniewa Żurka

24.06.2022
  • 23 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Sekretarzy Rady Dialogu Społecznego (RDS), poświęcone pracom nad nowelizacją ustawy o RDS. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes BCC Zbigniew Żurek.
  • Dwa dni wcześniej, 21 czerwca wiceprezes BCC uczestniczył w konferencji Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
  • 14 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP). Tematem było sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2021. W posiedzeniu uczestniczył prezes Żurek, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym ROP.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL