Ekspert BCC w Radzie Programowej ds. Kompetencji

03.06.2024

Ekspert BCC Mirosław Kasprzak został powołany do Rady Programowej ds. Kompetencji przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rada Programowa to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.

Obecnie działa 17 Rad Sektorowych, których zadaniem jest niwelowanie zdiagnozowanych barier utrudniających rozwój przedsiębiorstw.

 

Kontakt do eksperta >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL