I Spotkanie Komisji BCC dla Rodzinnych

04.04.2021

I Spotkanie Komisji BCC dla Rodzinnych odbyło się 31 marca 2021 r. Było to spotkanie inaugurujące działalność Komisji.

Podczas spotkania członkowie omówili zakres planowanych prac na 2021 r. Wśród nich znalazła się projektowana ustawa o fundacji rodzinnej, prace nad przygotowaniem definicji firmy rodzinnej i uzasadnienia dla jej prawnego znaczenia. Komisja omówiła istotne dla środowiska firm rodzinnych pozostałe zmiany prawne, w tym w zakresie prawa spółek. Komisja zaplanowała spotkania kwartalne.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL