Podsumowanie roku Komisji BCC dla Rodzinnych

29.12.2022

Rok 2022 r. dla Komisji BCC dla Rodzinnych był rokiem wyzwań i sukcesów. Komisja powiększyła się o nowych członków. W ramach cyklicznych spotkań zapoczątkowaliśmy spotkania wyjazdowe dzięki czemu możemy dzielić się bezpośrednio doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami firm rodzinnych. W 2022 r. gościliśmy w Grupa Wróbel oraz w TREFL. Prócz dyskusji merytorycznych dowiedzieliśmy się o historii naszych gospodarzy i sukcesie jaki osiągnęli.

Komisja brała udział w pracach przy ustawie o fundacji rodzinnej uchwalonej 14 grudnia 2022 r. – to jeden z większych sukcesów środowiska firm rodzinnych i wspólnego wysiłku wielu ludzi i organizacji biznesowych. W 2022 r. wraz z innymi organizacjami biznesowymi Komisja kontynuowała (z inicjatywy mec. Agnieszki Krysik – Przewodniczącej) prace nad definicją firmy rodzinnej oraz wnioskiem do GUS o ujęcie firm rodzinnych w programie badań statystyki publicznej GUS. Te prace będziemy kontynuowali w 2023 r.

Zapraszamy do śledzenia działalności Komisji, a firmy rodzinne do udziału w jej pracach.

Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu, a gościć będziemy w PROTECH

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL