II kongres „Dialog o gospodarce”

21.08.2023

25 września Federacja Przedsiębiorców Polskich organizuje pod patronatem BCC kongres pt. „Dialog o Gospodarce”. To wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski, również w wymiarze międzynarodowym. Z ramienia Klubu w kongresie będzie uczestniczył dr Łukasz Bernatowicz, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Rozwój Polski może być realizowany jedynie z silnym wsparciem polskiej gospodarki, polskich firm i przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego w Polsce. „Dialog o Gospodarce” ma umożliwić wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu. Naszym zamiarem jest dyskusja z udziałem przedstawicieli różnych opcji politycznych – aktualnymi i potencjalnymi decydentami, skupiona na najważniejszych kwestiach z punktu widzenia przedsiębiorców, ale i rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych.

I Kongres okazał się dużym sukcesem. Przeprowadzono 11 debat tematycznych, podczas których poruszono kluczowe zagadnienia oraz wyzwania stojące przed polską gospodarką. Wypracowano rekomendacje i wnioski, które przekazaliśmy stronie rządowej. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem pokazuje powagę podejmowanych zagadnień, ale i oczekiwanie wprowadzenia konkretnych zmian prawnych. Głównym celem jest zatem kontynuacja rozpoczętego dialogu. Z tego względu II edycja Kongresu obejmie dyskusję nad zagadnieniami dotyczącymi m.in.: zamówień publicznych, wsparcia inwestorów zagranicznych, cyfryzacji gospodarki, rozwoju polskiego rolnictwa, tzw. dyrektywy Blue Deal, ale także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracy platformowej oraz dialogu społecznego i konkurencyjności na rynku pracy. W ramach tegorocznej edycji Kongresu, z uwagi na nadchodzące wybory parlamentarne, zamierzamy przedstawić agendę gospodarczą dla nowego rządu na jego pierwsze 100 dni. Będzie to wykaz najistotniejszych problemów, wraz z konstruktywnymi propozycjami ich rozwiązania.

Agenda kongresu >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL