Kanclerz Loży Łódzkiej BCC przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi

27.12.2016
Krzysztof T. Borkowski, fot. BCC

Krzysztof T. Borkowski, fot. BCC

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 16 grudnia w Łodzi, dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Został nim, rekomendowany przez przedstawicieli organizacji przedsiębiorców – wybrany jednogłośnie – Krzysztof T. Borkowski, kanclerz Loży Łódzkiej BCC.

 

Jedno z najważniejszych zadań Rady to reagowanie na pojawiające się konflikty pomiędzy pracownikami i ich pracodawcami, w tym również jednostkami samorządu terytorialnego. Istotny spadek bezrobocia w województwie łódzkim stwarza konieczność zbudowania nowych relacji pracownik-Urząd Pracy-pracodawca i wprowadzenia zmian w systemie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających w szerszym zakresie współpracę z pracodawcami.

Równie ważne problemy województwa łódzkiego to ochrona zdrowia i perspektywy rozwojowe największego pracodawcy – Elektrowni Bełchatów.

Dotychczasowe bardzo dobre współdziałanie wszystkich stron reprezentowanych w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Łodzi stwarzają nadzieję na kolejne korzystne ustalenia, rekomendacje i decyzje wspierające rozwój województwa.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL