Konieczna zmiana mentalności urzędników
12.11.2014

Premier Janusz Piechociński spotkał się w Olsztynie z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur. Dyskutowano na temat barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W czasie spotkania Loży Olsztyńskiej dr Marcin Adamczyk mówił o trudnościach występujących po stronie administracji, dzielił się swoim doświadczeniem z kilkuletniej pracy w kolegium odwoławczym. Mec. Tomasz Kaczyński, na bazie doświadczeń z pracy w administracji podatkowej i w kancelarii prawnej, wskazywał na bariery podatkowe. Premier Janusz Piechociński stwierdził, że od momentu objęcia funkcji ministra gospodarki pracuje nad zmianą nie tylko przepisów prawa, ale także urzędniczej mentalności. Podkreślał, że z jego inicjatywy lada moment będzie zmieniona ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zachęcał przedsiębiorców by w większej mierze stali się partnerami władzy, by kontaktowali się, choćby elektronicznie z jego administracją. W czasie dyskusji członkowie loży podawali wiele przykładów, kiedy to z powodu urzędniczej niekompetencji firmy upadały. Na zakończenie wyróżnionym przedsiębiorcom wręczono listy gratulacyjne z okazji 25-lecia transformacji ustrojowej, podpisane przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego, wiceminister skarbu państwa Urszulę Pasławską i kanclerza Loży Olsztyńskiej Wiesława Łubińskiego.

Ważnym punktem programu wizyty premiera w Olsztynie był udział, z okazji 25. rocznicy upadku muru berlińskiego, w symbolicznym rozbieraniu chlebowego muru, powstałego ze specjalnie upieczonego Chleba Pokoju. Podzielili się nim z mieszkańcami Olsztyna uczestnicy wydarzeń z roku 1989. To część projektu pn. Europejski Chleb Pokoju. Pomysł zrodził się w parafii augsburskiej w Niemczech, która co roku zbiera ziarno zasiane w strefie wokół byłego muru berlińskiego i piecze z niego komunikanty. W 25. rocznicę upadku muru stowarzyszenie „Friends Brot” zaprosiło Polskę oraz pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej do udziału w projekcie. Chlebowy mur na olsztyńskiej starówce przygotowany został przez Mas-Bud z Olsztyna. Organizatorem wydarzenia był Związek Piłsudczyków RP przy współpracy Loży Olsztyńskiej BCC i Piekarni Tyrolska.

Janusz Piechociński, Wiesław Łubiński, fot. archiwum

Janusz Piechociński, Wiesław Łubiński, fot. archiwum

Spotkanie Loży Olsztyńskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Olsztyńskiej, fot. archiwum

Chlebowy mur, fot. archiwum

Chlebowy mur, fot. archiwum

Uroczystość na olsztyńskiej Starówce, fot. archiwum

Uroczystość na olsztyńskiej Starówce, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL