Loża Szczecińska

loże regionalne

Władze loży

Robert Woźniak

Robert Woźniak

kanclerz Loży Szczecińskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 91 462 50 17
e-mail: robert.wozniak@bcc.org.pl

Danuta Falkowska

Danuta Falkowska

sekretarz Loży Szczecińskiej BCC

tel. 508 020 304
e-mail: danuta.falkowska@bcc.org.pl

Roczne omówienie

Loża Szczecińska - rok 2019

W 2019 roku Loża przejawia dużą aktywność w rozwiązywaniu problemów regionu podejmowanych przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Jej członkowie uczestniczyli w trzech zespołach problemowych, tj. w Zespole ds. Zamówień Publicznych, w Zespole ds. Infrastruktury oraz Zespole ds. Polityki Regionalnej, przedsiębiorczości i innowacji. Pracowali także w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Szczecinie, gdzie opiniowano wnioski o zasadności kształcenia w danym zawodzie w województwie zachodniopomorskim. Członkowie Rady przygotowali wspólne stanowisko w sprawie zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez Wojewódzkie Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, które zostało przekazane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na spotkaniach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szczecinie omawiano problem bezrobocia, opiniowano program „Lepszy start” oraz kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń i innych należności z Funduszu Pracy.
Jak co roku dużym zainteresowaniem w Loży cieszyła się tematyka łącząca sztukę z biznesem. Członkowie Loży uczestniczyli chętnie w organizowanych wydarzeniach kulturalnych, rozumiejąc także potrzebę mecenatu wspierającego działalność kulturalną w regionie.

Loża Szczecińska - rok 2018

Loża Szczecińska przejawiała dużą aktywność w rozwiązywaniu problemów regionu podejmowanych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Jej członkowie uczestniczyli w trzech zespołach problemowych, tj. w Zespole ds. Zamówień Publicznych – gdzie funkcję przewodniczącego pełni kanclerz Loży, w Zespole ds. Infrastruktury oraz Zespole ds. Polityki Regionalnej, Przedsiębiorczości i Innowacji. Interesujące były wyniki diagnozy dotyczącej sytuacji imigracji zarobkowej w województwie zachodniopomorskim, zawierające oprócz cennych statystyk, także indywidualne oraz grupowe wywiady z cudzoziemcami. Istotnymi problemami regionu były sprawy ochrony zdrowia, zmiany w szkolnictwie wyższym, sytuacji w stoczniach morskich, a także wzrostu cen energii elektrycznej. Na spotkaniach PRRP w Policach omawiane były problemy bezrobocia. Sytuację tę poprawiło w ostatnim czasie wybudowanie centrów dystrybucji AMAZON i ZALANDO, w których zatrudnienie znalazło tysiące pracowników. Loża podsumowała kolejną edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, który jest szczególnie lubiany. Dużym zainteresowaniem w Loży cieszyła się tematyka łącząca sztukę z biznesem. Członkowie Loży uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, rozumiejąc także potrzebę mecenatu wspierającego działalność kulturalną w regionie.

Loża Szczecińska - rok 2017

Loża przejawiała szczególną aktywność w problemach regionu, podejmowanych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Członkowie Loży uczestniczyli w trzech zespołach problemowych, tj. w Zespole ds. Zamówień Publicznych – gdzie funkcję przewodniczącego pełni kanclerz Loży, w Zespole ds. Infrastruktury oraz Zespole ds. Polityki Regionalnej, Przedsiębiorczości i Innowacji. Zespół problemowy ds. Ochrony Zdrowia WRDS zajął stanowisko w sprawie kondycji jednostek ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim, wyrażając niepokój w związku z niedostatecznym poziomem finansowania świadczeń zdrowotnych. Interesujące były także posiedzenia dotyczące rozwoju portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Na spotkaniach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach omawiane były problemy bezrobocia. Sytuację mają znacznie poprawić nowe centra dystrybucji AMAZON i ZALANDO, zatrudniające tysiące pracowników.

Loża podsumowała kolejną edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, który jest szczególnie lubiany i cieszy się duża popularnością.

Dużym zainteresowaniem członków Loży cieszyła się tematyka łącząca sztukę z biznesem. Uczestniczyli oni chętnie w wydarzeniach kulturalnych, rozumiejąc także potrzebę mecenatu wspierającego działalność kulturalną w regionie.

Loża Szczecińska - rok 2016

Rok 2016 upłynął w Loży Szczecińskiej na szczególnym zaangażowaniu w prace Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Członkowie Loży uczestniczyli w trzech zespołach problemowych, tj. Zespole ds. zamówień publicznych – gdzie funkcję przewodniczącego pełni kanclerz Loży, w Zespole ds. infrastruktury oraz Zespole ds. polityki regionalnej, przedsiębiorczości i innowacji. Jednym z poruszanych tematów była konsolidacja szpitali: Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Dyskutowano także o sytuacji w ochronie zdrowie w województwie zachodniopomorskim – w tym na temat zabezpieczenia mieszkańców województwa w opiekę pielęgniarską i położniczą, a także stanu ratownictwa medycznego. W programie ważnych dla regionu spraw znalazł się także przemysł stoczniowy i energetyczny.
Loża podsumowała kolejną edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, który jest szczególnie lubiany i cieszy się dużą popularnością.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka łącząca sztukę z biznesem. Członkowie Loży uczestniczyli chętnie w organizowanych wydarzeniach kulturalnych, rozumiejąc także potrzebę mecenatu wspierającego działalność kulturalną w regionie.

Loża Szczecińska - rok 2015

Co powinien zawierać testament? Podstawowe informacje o ryzykach spadkobrania – to temat spotkania, które Loża zorganizowała w maju 2015 roku. Jego celem było uświadomienie obecnym jak ważną rzeczą jest zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci. Testament to jedyny instrument do zarządzania dorobkiem całego życia po śmierci. Jego brak oznacza zgodę na rozporządzanie tym dorobkiem przez państwo, czyli przez ustawę.

Wobec deficytu fachowców na lokalnym rynku pracy, w siedzibie Loży zorganizowano spotkanie z udziałem konsula honorowego Ukrainy – Henryka Kołodzieja, na temat: Współpraca gospodarcza z Ukrainą w zakresie pozyskiwania fachowców do pracy w Polsce w branży budowlanej i w innych zawodach potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Konsul przybliżył sytuację gospodarczą na Ukrainie, przedstawił także prawne aspekty współpracy, zwłaszcza w zakresie zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Przedstawiciele Loży uczestniczyli w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.

Dużym zainteresowaniem w Loży cieszyła się tematyka łącząca sztukę z biznesem. Członkowie chętnie uczestniczyli w organizowanych wydarzeniach kulturalnych, rozumiejąc także potrzebę mecenatu wspierającego działalność kulturalną w regionie.

Loża Szczecińska - rok 2014

W maju 2014 roku Loża zorganizowała spotkanie dotyczące zasad zdrowego odżywiania się. Skutki stresu odczuwają zwłaszcza biznesmeni, inwestorzy i menedżerowie. Zaproszonym gościem była biolog, dietetyk Anna Wasilewska, która przedstawiła zasady zdrowego odżywiania, wskazując na to, iż odpowiedni sposób żywienia ma za zadanie utrzymać organizm w dobrym zdrowiu, a także zapobiegać wystąpieniu chorób. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka łącząca sztukę z biznesem. Potrzeba mecenatu
wspierającego działalność kulturalną w regionie zaowocowała współpracą z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz uczestnictwem w organizowanych wystawach i przedsięwzięciach kulturalnych. Lożę odwiedził prezes BCC Marek Goliszewski, który wskazał na najważniejsze zagrożenia dla przedsiębiorców w 2015 roku oraz określił wynikające z tego zadania.

W popularnym wśród przedsiębiorstw konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorstwu wyłoniono trzy urzędy skarbowe, które w opinii podatników reprezentowały najlepszą jakość obsługi swoich klientów.

Przedstawiciele Loży uczestniczyli również w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy oraz w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Loża Szczecińska - rok 2013

2013 rok rozpoczął się w Loży od seminarium pt. Zasady i techniki wpływu przedsiębiorców na tworzenie regulacji i decyzje władz. Spotkanie prowadził Witold Michałek, ekspert BCC. Jak wygrać z konkurentami wyprzedzając ich i zmieniając reguły gry rynkowej? – te zagadnienia były głównym tematem seminarium biznesowego dla kadry zarządzającej zachodniopomorskich przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Gość specjalny – Sławomir Lachowski (długoletni prezes BRE Banku oraz twórca mBanku) przedstawił w jaki sposób wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz jak efektywnie zarządzać poprzez wartości, by odnieść rynkowy sukces. Czy kryzys gospodarczy ma związek z kryzysem przywództwa i związanych z nim wartości i ideałów?- to pytania przewodnie konferencji z gościnnym udziałem profesora Andrzeja K. Koźmińskiego, organizowanej również na WNEiZ US. Organizatorami konferencji byli: Forum Gryf, BCC, Instytut Zarządzania i Marketingu WNEiZ US. Przedsiębiorcy z Loży spotykają się często w Galerii Kapitańskiej będącej siedzibą loży, na licznych wydarzeniach kulturalnych, takich jak wernisaże malarstwa, rzeźby, gdzie oprócz wspaniałych doznań estetycznych istnieje możliwość wymiany poglądów i rozmów w kuluarach.

Loża Szczecińska - rok 2012

Na początku 2012 r. zorganizowano dwa spotkania poświęcone nowym przepisom w prawie regulującym drogowy transport towarów. Ustalono, że zarówno obecnie obowiązujące, jak i mające wejść w życie przepisy krępują rozwój branży transportowej i spedycyjnej. Te wnioski zostały przekazane zachodniopomorskim parlamentarzystom.

Wspólnie ze Studenckim Forum BCC Loża przygotowała konferencję pt. Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz rozwoju Szczecina. Jego gościem był zastępca prezydenta Szczecina Dariusz Wąs. Z powodu planowanej zmiany przepisów dotyczących rozliczania odpadów komunalnych zorganizowano kameralne spotkanie zarządców nieruchomości, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz firm świadczących usługi wywozu odpadów.

Na spotkanie organizowane wspólnie ze szczecińskim FORUM GRYF, zaproszono prof. Andrzeja Koźmińskiego, związanego z Akademią Leona Koźmińskiego, wieloletniego rektora tej uczelni, wykładowcę m.in. University of California (UCLA), Washington University i Sorbony. Dr hab. n. med. Tomasz Byrski wyjaśniał zaś przedsiębiorcom do czego może doprowadzić stres, jak z nim walczyć i się przed nim uchronić.

Sztuka i biznes – to hasło, które towarzyszy Loży Szczecińskiej już od lat. W Galerii Kapitańskiej w Szczecinie, siedzibie Loży, przedsiębiorcy spotykali się na organizowanych tam wystawach i imprezach kulturalnych.

Loża Szczecińska - rok 2011

Rok 2011 upłynął w Loży Szczecińskiej pod znakiem spotkań o tematyce biznesowej oraz ciekawych wydarzeń kulturalnych. W konferencji zorganizowanej przez Studenckie Forum BCC „Twoja wizja rozwoju Szczecina”, uczestniczyli prezydent miasta Piotr Krzystek i władze szczecińskich uczelni. Dyskutowano o koncepcji Nowego Miasta, opracowanej przez dr. Marka Wołoszyna, dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Zainteresowanie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych wzbudził cykl spotkań organizowanych z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, który zapoznał uczestników z metodologią zgłaszania projektów rewitalizacyjnych oraz zasadami udzielania pożyczek na ten cel. Gościem przedsiębiorców był także prezes BCC Marek Goliszewski, z którym dyskutowano na tematy gospodarcze i polityczne.

Sztuka i Business  – pod takim hasłem zorganizowano spotkanie z Andrzejem Fogttem, malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, autorem projektu wizji architektonicznej  Wieży Jedności Europejskiej. Z okazji jubileuszu 20-lecia firma  P.B. Calbud  zorganizowała m.in. plener malarstwa, na który zaproszono artystów z całej Polski. Ich dzieła zaprezentowano w Galerii Kapitańskiej. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z żeglarzem Radkiem Kowalczykiem, który jako trzeci Polak pokonał Atlantyk w samotnym rejsie.

Siedziba

Elektro-BUD Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 34a
71-496 Szczecin
tel. 91 462 50 17
e-mail: robert.wozniak@bcc.org.pl

 

Lista członków

Spotkania w loży szczecińskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL