Najważniejsze są informacje od przedsiębiorców
15.09.2014

Loża Szczecińska gościła prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Dyskutowano na temat: „Najważniejsze szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w 2015 r. oraz wynikające z nich główne zadania Loży Szczecińskiej BCC oraz BCC”.

W Galerii Kapitańskiej P.B. Calbud sp. z o.o. przybyłych powitał kanclerz Edward Osina. Mówił o działaniach lokalnych firm i ich problemach. Przypomniał, że działają tu przede wszystkim małe i średnie firmy, brak dużych, które mogłyby napędzać rozwój całego regionu. Opowiedział także o nowych inicjatywach, łączących biznes ze sztuką, o aktywnie działającym Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Marek Goliszewski  zwrócił uwagę na zagrożenia z jakimi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy w 2015 r. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały obciążenia podatkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pochłaniające prawie połowę wynagrodzenia brutto. Prezes Goliszewski poprosił przedstawicieli firm o zgłaszanie i przekazywanie uwag i propozycji dotyczących działań lobbingowych BCC, bo to właśnie od przedsiębiorstw płyną najbardziej aktualne informacje. Zachęcał do uczestnictwa w konkursach organizowanych dla przedsiębiorców, bo są one dobrą promocją firm. Podsumował także konkurs organizowany na przełomie maja i czerwca 2014 r. przez BCC i Ministerstwo Finansów „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy w czasie dyskusji wskazywali m.in. na długie oczekiwanie na wydawanie zgód i pozwoleń budowlanych.

Marek Goliszewski złożył gratulacje prezesowi firmy MILEX, która od wielu lat jest członkiem BCC, a w tym roku obchodziła jubileusz 25-lecia działalności.

Danuta Falkowska

 

Edward Osina i Marek Goliszewski, fot. archiwum

Edward Osina i Marek Goliszewski, fot. archiwum

Galeria Kapitańska Szczecin – Marek Goliszewski w trakcie spotkania z przedsiębiorcami, fot. archiwum

Galeria Kapitańska Szczecin – Marek Goliszewski w trakcie spotkania z przedsiębiorcami, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL