Na Prezydium dolnośląskiej WRDS

03.07.2017

Podpisanie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie stawek na leczenie psychiatryczne dla podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego było najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba, wiceprzewodniczący WRDS WD.

 

Przed podpisaniem Stanowiska członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat niedofinansowania opieki psychiatrycznej i odwykowej oraz braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach leczniczych województwa dolnośląskiego w stosunku do cen w pozostałych województwach, którą przedstawił Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD. Do tej informacji odniósł się m.in. obecny na spotkaniu Zbigniew Hałat, zastępca dyrektora ds. medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wskazując, iż najbardziej niedofinansowane są świadczenia
w psychiatrii dotyczące stacjonarnego leczenia psychiatrycznego dla dorosłych oraz stacjonarnego leczenia psychiatrycznego dla dzieci. Jednocześnie dyrektor Hałat dołączył do protokołu Stanowisko DOW NFZ w tej sprawie. W trakcie dyskusji członkowie Prezydium zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych w dziedzinie psychiatrii, zwłaszcza w obliczu rosnącego problemu ze zwiększającą się liczbą schorzeń tego typu w społeczeństwie. Ustalono, że temat ten będzie przedmiotem obrad Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD oraz całej Rady. Stwierdzono także, że konieczne jest zajęcie stanowiska przez Radę w kwestii obowiązującego algorytmu wyznaczającego wysokość stawek za procedury lecznicze. Zdaniem członków Prezydium i dyrektora Hałata, są one znacznie zniżone w stosunku do potrzeb województwa dolnośląskiego, a wynikają z błędnie przyjętego wskaźnika demograficznego.

Pod czas posiedzenia omawiano po raz kolejny problem rynku zamówień publicznych w kontekście wzrostu płacy minimalnej i wymogów zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Kwestie te referował Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, który jednocześnie przedstawił informację z posiedzenia Zespołu ds. rozwoju regionalnego. Gośćmi tego spotkania byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Ustalono, że Rada zwróci się do instytucji publicznych z Dolnego Śląska z prośbą o udzielenie informacji, za jaką kwotę godzinową są realizowane usługi ochrony i sprzątania w tych placówkach.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL