Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – znaczenie dla przedsiębiorców

07.12.2015

Członkowie Loży Lubuskiej spotkali się 24 listopada br. w Hotelu FOR-REST – w Zielonej Górze. W spotkaniu uczestniczył Dariusz Ziembiński, ekspert BCC ds. zamówień publicznych.

 

Znajomość zasad w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych jest istotne zarówno dla sektora gospodarczego, jak i publicznego. Przedsiębiorcy powinni posiadać wystarczającą wiedze w zakresie PZP, aby efektywnie starać się o możliwość realizacji zadań w ramach środków publicznych. Duże znaczenie w redystrybucji środków ma sektora publiczny, który istotnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. Dlatego też w spotkaniu Loży uczestniczyli przedstawiciele obu sektorów.

W czasie dyskusji omówiono główne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w zakresie stosowania procedur PZP oraz zmiany w Prawie Zamówień Publicznych w 2014 r. Przedstawiono nowe zasady i płynące z tego konsekwencje dla obu sektorów.

Spotkanie otworzyła sekretarz Loży Aleksandra Głazowska: przedstawiła gości i program. Następnie zebranych powitał kanclerz Loży.

Dariusz Ziembiński omówił zmiany w zakresie ustawy PZP związane z przejściem na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym, uszczegółowienie regulacji w zakresie wstępnych konsultacji rynkowych znanych jako dialog techniczny, zwiększenie znaczenia kryteriów jakościowych, ekologicznych lub społecznych. Prelegent przedstawił liczne przykłady i dobre praktyki, co znacząco wzbogaciło obraz sytuacji i przybliżyło trudną tematykę.

W spotkaniu uczestniczył wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, który przestawił sytuację sektora publicznego i plany inwestycyjne.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja dotycząca sposobu usprawnienia działania obu sektorów oraz efektywnej współpracy dla rozwoju regionu i wspierania lokalnego biznesu.

Kanclerz Edward Makarewicz i sekretarz Aleksandra Głazowska, fot. archiwum

Kanclerz Edward Makarewicz i sekretarz Aleksandra Głazowska, fot. archiwum

Prelegent Dariusz Ziembiński, ekspert BCC ds. zamówień publicznych, fot. archiwum

Prelegent Dariusz Ziembiński, ekspert BCC ds. zamówień publicznych, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL