Zmiany w organizacji służb skarbowych

19.06.2017

Członkowie Loży Lubuskiej wraz z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze spotkali się w firmie ZIEL- BRUK Makarewicz w Płotach. Dyskutowali na temat zmian jakie są wdrażane w organizacji służb skarbowych oraz systemie podatkowym.

Na początku kanclerz Edward Makarewicz wręczył Monice Łabuz-Suwale certyfikat oraz członkostwo BCC. Następnie mówił jak wygląda zagadnienie „system podatkowy a rozwój firmy w ZIEL- BRUK.  Wypowiedź uzupełniona była prezentacją. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Adam Andrzejewski, przedstawił jakie zmiany w organizacji służb skarbowych zaszły w tym roku w Polsce i co to znaczy dla przedsiębiorców. Omówiony został nowy podział instytucji skarbowych, wedle którego trzy służby: Służba Celna, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Izba Skarbowa zostały połączone w jedną instytucję: Krajową Administrację Skarbową.

Wśród zagadnień poruszanych przez Dyrektora KAS były takie jak Krajowa Administracja Skarbowa a Konstytucja Biznesu, misja Krajowej Administracji Skarbowej czy też KAS a Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W czasie dyskusji mówiono o możliwości ściągania podatków, wypracowania metod analitycznych ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw pod kątem podatkowym.
Zebrani wymieniali się doświadczeniami z zakresu podstępowań skarbowych oraz radzili nad tym w jaki sposób można zminimalizować szarą strefę. Podkreślano ważną rolę współpracy przedsiębiorców z organami skarbowymi.

Milena Jurgońska
Wystąpienie Edwarda Makarewicza, fot. archiwum

Wystąpienie Edwarda Makarewicza, fot. archiwum

Prelekcja Adama Andrzejewskiego, fot. archiwum

Prelekcja Adama Andrzejewskiego, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL