O projektach badawczych i innowacjach

12.10.2015

7 października br. członkowie Loży Lubuskiej spotkali się w Hotelu FOR-REST w Zielonej Górze, by omówić zagadnienia związane z działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz problemy wdrażania innowacji.

W spotkaniu uczestniczył Waldemar Sługocki, minister infrastruktury i rozwoju oraz Sławomir Olejnik, ekspert ds. innowacyjności BCC. Kanclerz Edward Makarewicz powitał zebranych gości oraz przedstawił nowego członka Loży − firmę „INFRA”, którą reprezentował prezes Szymon Tamborski. Następnie dr hab. Waldemar Sługocki przedstawił programy operacyjne dla przedsiębiorstw w ramach funduszy unijnych, w tym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zaprezentowano i omówiono wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla przedsiębiorstw w kierunku projektów badawczych. Sławomir Olejnik omówił możliwości współpracy biznesu z nauką, wskazując na korzyści i problemy związane z wdrażaniem innowacji i podnoszeniem konkurencyjności. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat poszukiwania wysokiej jakości kadry naukowej gotowej na współpracę z biznesem oraz o dostępności do parków naukowo-technologicznych i przemysłowych w województwie lubuskim. W czasie dyskusji i wystąpień omówiono główne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia aktywności badawczo-rozwojowej oraz korzyści płynące z uzyskiwania innowacji. Przedstawiono możliwości komercjalizacji uzyskiwanych wyników badań, a tym samym sposobów ochronnych praw własności intelektualnej.

Aleksandra Głazowska
Sławomir Olejnik, ekspert ds. innowacyjności BCC

Sławomir Olejnik, ekspert ds. innowacyjności BCC

Członkowie i goście na spotkaniu loży

Członkowie i goście na spotkaniu loży

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL