Pierwsze Forum Spółek Samorządowych w BCC

21.06.2022

Według danych GUS w Polsce funkcjonuje około 3,5 tyś spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.  Business Centre Club wspólnie z Unią Metropolii jako pierwsza spośród organizacji przedsiębiorców zainicjował dialog na rzecz spółek samorządowych. Menadżerowie ze spółek komunalnych, przedstawiciele samorządów i eksperci spotkali się 20 czerwca w siedzibie BCC na pierwszym Forum Spółek Samorządowych.

– Spółki samorządowe zrzeszone w  BCC często zwracają  uwagę na swoją specyficzną pozycję. Z jednej strony to spółki prawa handlowego działające w celu maksymalizacji zysku, a drugiej zaś to przedsiębiorstwa zaspokajające lokalne potrzeby – powiedział  Jacek Goliszewski, prezes BCC.

Dyr. Tomasz Fijołek z Unii Metropolii Polskich podziękował za wsparcie jakiego BCC udzieliło w listopadzie ubiegłego roku środowiskom samorządowym,  kiedy to pod pretekstem zmian podatkowych „Polskiego ładu” rozpoczął się proces rzeczywistych zmian ustrojowych ograniczających poziom decydowania o sprawach lokalnych.

Janusz Szymura, kanclerz Loży Bielskiej BCC podkreślił potrzebę zróżnicowania podejścia co spółek municypalnych w zależności od zadań wykonywanych na rzecz lokalnych społeczności. Z kolei Zbigniew Wyszogrodzki, kanclerz Loży Toruńskiej na przykładzie spółek zajmujących się transportem zbiorowym przywołał liczne niespójności i wzajemne wykluczenia obowiązujących spółki przepisów, których trwałość i przewidywalność powinna być zdaniem Jana Króla (BCC) podstawą wzajemnych relacji w trójkącie biznes – samorząd – państwo.

– Matematyki nie da się oszukać – stwierdził dr Krzysztof Michalski, prezes Aqua SA spółki członkowskiej BCC oceniając rosnące koszty funkcjonowania samorządów i spółek gminnych wymuszone przez sytuację gospodarczą i politykę państwa.

– Sytuacja samorządów w Polsce jest wyjątkowo trudna: zmiany podatkowe, wzrost odsetek kredytów ze względu na rosnące stopy procentowe. Panaceum może być wzrost współpracy z tymi firmami, które mają nadwyżkę kapitału – ocenił  Rafał Gronicz – burmistrz miasta Zgorzelec

Podczas konferencji przeprowadzono trzy panele dyskusyjne: „Obecna sytuacja samorządów. Rola przedsiębiorców w rozwoju samorządów”; „Zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe jako wyzwanie dla działalności spółek samorządowych” oraz „Ograniczenia w działalności spółek samorządowych – czy to pozytywnie wpływa na prowadzenie działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej. Propozycje koniecznych zmian.”

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL