Platforma współpracy na rzecz relokacji biznesów z Ukrainy

08.04.2022

Wczoraj, 7 kwietnia br.,  w siedzibie Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, z inicjatywy Loży Warszawskiej BCC, odbyło się spotkanie na rzecz współpracy przedsiębiorców z Polski i Ukrainy.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Warszawie: Ambasador pan Andrij Deszczycia oraz Radca-Minister pan Ihor Baranetski,
  • przedstawiciele Prezydenta m. st. Warszawy: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz Dyrektor Koordynator ds. Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego pani Karolina Zdrodowska,
  • przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej: Wiceprezes PUIG pani Elżbieta Bodio, Wiceprezes PUIG pan Sergiy Yevtushenko oraz Dyrektor Centrum Relokacji Biznesu PUiG pan Roman Dryps,
  • a także Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego pan Krzysztof Szadurski.
  • Z ramienia organizatora spotkania obecni byli Kanclerz Loży Warszawskiej Business Centre Club Cezary Gizka, Wicekanclerz Loży Warszawskiej Business Centre Club Katarzyna Lorenc oraz Dyrektor Generalny Business Centre Club Maciej Owczarek.

Gości powitał gospodarz spotkania Kanclerz Cezary Gizka, który zaznaczył, że Business Centre Club jest organizacją biznesową ale też społeczną. – Z jednej strony stanowimy grono przedsiębiorców i w tym jesteśmy najlepsi – gospodarka, ale z drugiej strony hołdujemy wartościom społecznej odpowiedzialności biznesu i te wartości są równie istotnym elementem dzisiejszego spotkania, co chcę z całą mocą podkreślić, jak kwestie gospodarcze – powiedział Cezary Gizka.

 

Po przedstawieniu dostojnych gości Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski wręczył Jego Eminencji Ambasadorowi Andrijowi Deszczycy specjalną Złotą Statuetkę BCC dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – W imieniu środowisk skupionych w BCC, członków – przedsiębiorców ale także organizacji pozarządowych, obywatelskich poprosić pana Ambasadora, żeby z naszych rąk przyjął ten oto symbol zwycięstwa dla pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ta statuetka odzwierciedla zwycięskiego olimpijczyka i myślę, że odzwierciedla ona nasze życzenia dla Ukrainy, dla pana Prezydenta, pana Ambasadora i wszystkich kolegów, którzy decydują o tym jak walczyć na tej wojnie. Ale jest też odzwierciedleniem naszych wzajemnych obrotów gospodarczych, które sięgnęły w ubiegłym roku 48 mld złotych. Mamy nadzieję, że będziemy się dalej skupiać na tym, żeby tę współpracę rozwijać, to spotkanie jest tego przykładem – powiedział Prezes Marek Goliszewski.

 

Przyjmując statuetkę Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia powiedział: – Dla nas pierwszorzędną rzeczą jest broń bo jak nie będziemy mieli broni to nie wygramy. A wierzymy ze wygramy. I dlatego odebrałem tę statuetkę w imieniu prezydenta Zełenskiego bo wszyscy wierzymy, że naród ukraiński wygra z nawałą rosyjską. Chciałem podziękować wam za wsparcie którego udzielacie naszym obywatelom, za tą serdeczność, z którą zostali przyjęci Ukraińcy w Polsce. Podkreślam, że oni nie są uchodźcami. Są wymuszonymi migrantami. Uciekają od wojny, nie ze swojej woli. Większość z nich zostaje w Polsce chociaż mogą jechać dalej na zachód. Po pierwsze tutaj zostali przyjęci serdecznie, ciepło, cała infrastruktura jest dla nich pomocna. Po drugie jest bliskość pomiędzy naszymi narodami. A po trzecie wierzą, że wkrótce wrócą na Ukrainę bo chcą tam budować swoją przyszłość.

Dyrektor Generalny Business Centre Club Maciej Owczarek przedstawił misję BCC. – My przedsiębiorcy wiemy jak zorganizować się i wiemy jak zorganizować innych. Nie dbamy o słupki wyborcze, dbamy o efekty. Dlatego głęboko wierzę i jestem przekonany, że efekty dzisiejszego spotkania przerosną to o czym możemy myśleć i będziemy zdecydowanie bardziej skuteczni niż ci, którzy tylko deklarują pomoc.

 

W kolejnej części spotkania Wicekanclerz Loży Warszawskiej BCC Katarzyna Lorenc przedstawiła intencje spotkania zorganizowanego przez Lożę Warszawską BCC a także zaprezentowała cele platformy polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej na dziś i jutro. – Jesteśmy w dobrym miejscu szanowni państwo, Business Centre Club reprezentuje 200 mld obrotów i 400 tys. pracowników zlokalizowanych w wielu miejscach Polski – to jest ponad 1000 podmiotów. To są liderzy polskiej gospodarki. Dzisiaj na sali też mamy reprezentantów wielu firm doradczych, którzy są gotowi do tego, żeby dzisiaj aktywnie wspierać ukraiński biznes w Polsce – mówiła Katarzyna Lorenc. Przedstawiła także dotychczasowe działania Loży Warszawskiej BCC w zakresie pomocy zarówno obywatelom jak i przedsiębiorcom ukraińskim w obliczu trwającej wojny. Wspomniała m.in. o ścisłej współpracy z samorządem warszawskim a także konsultacjach ustawy o pomocy obywatelom ukraińskim, która jest dokumentem absolutnie przełomowym jeśli chodzi o tego typu pomoc nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski przyłączył się do podziękowań dla całego środowiska przedsiębiorców. – Od początku skoncentrowaliśmy się na tym aby zapewnić wszystkim osobom, które przybyły do nas, naszym przyjaciołom, sąsiadom z terenów Ukrainy do Warszawy zapewnić im jak najlepsze warunki aby mogli przeczekać ten okres wszystkich operacji wojennych na Ukrainie – mówił prezydent Olszewski. Prezydent Olszewski wymienił kilka szczegółów aby uzmysłowić z jakim Warszawa i Polska mierzy się wyzwaniem w związku z przybyciem do Warszawy ponad 300 tys. uchodźców. Aby uzmysłowić skalę wyzwania prezydent Olszewski przedstawił zeszłoroczną prognozę demograficzną dla Warszawy, która w optymistycznym scenariuszu zakładała wzrost liczby mieszkańców do 2050 roku o 225 tys., mieszkańców. Udało się przyjąć te ponad 300 tys. mieszkańców w organizm miejski nie obciążając specjalnie całej infrastruktury. – Jest to na pewno bardzo duży sukces nas wszystkich jako społeczeństwa ale też potężne wyzwanie dlatego, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten kryzys nie potrwa tygodnie, ten kryzys może potrwać miesiące. Pamiętajmy, że ci mieszkańcy, którzy są tu dzisiaj w Polsce mogą nie wrócić tak szybko na Ukrainę z uwagi na konieczność odbudowy kraju i miast ukraińskich. Chciałbym też podziękować, że na apel prezydenta Rafała Trzaskowskiego wielu z państwa zaoferowało nam pomoc: w zakresie udostępnienia powierzchni biurowych, które adaptowaliśmy na punkty noclegowe.

 

Zapewniliśmy tam kilka tysięcy miejsc noclegowych. Po drugie cała grupa firm zaoferowała nam pomoc finansową, którą pożytkujemy na to aby nadal transportować pomoc humanitarną na Ukrainę. Jako Warszawa dostarczyliśmy na Ukrainę już 4 tysiące palet różnej pomocy humanitarnej – powiedział prezydent Olszewski.

W kolejnej części panelu głos zabrała Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej pani Elżbieta Bodio: – 30 letni okres funkcjonowania Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej spowodował, że zgromadziliśmy wiele bardzo cennych doświadczeń, z różnych okresów transformacji gospodarczej Ukrainy jak również polskich doświadczeń, które są niezwykle cenne również w aktualnych działaniach. Udaje nam się docierać z pomocą i rozpoznawać potrzeby firm. Wszystkie obszary pomocy pozostają aktywne. Ważne pozostają potrzeby przedsiębiorców. Podkreśliła, że Izba jest organizatorem wydarzenia, w którym Ukraina w tym roku będzie miała szczególne miejsce. Na Baltic Biznes Forum, które organizuje Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Świnoujściu mają zostać podjęte tematy związane z odbudową Ukrainy. Dyrektor Centrum Relokacji Biznesu PUiG pan Roman Dryps poinformował, że ponad 20 tysięcy spółek ukraińskich działa w Polsce. W zakresie potrzeb firm ukraińskich w czasowej relokacji dyrektor Dryps powiedział: – Zaczęły być powoływane zespoły, w których grupujemy firmy które chcą się zaangażować. Są to kancelarie prawne i fundusze inwestycyjne. Podmioty mające doświadczenie w sprowadzaniu produktów ukraińskich na rynek Unii Europejskiej. Zapraszamy do współpracy. Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego pan Krzysztof Szadurski, którego organizacja reprezentuje ponad 30 procent rynku hotelarskiego w Polsce (około 500 hoteli) podkreślił gotowość do współpracy i wsparcia platformy współpracy polsko-ukraińskiej.

Na zakończenie Wiceprezes PUIG pan Sergiy Yevtushenko przedstawił projekt programu szerokiej pomocy materialnej dla mieszkańców Ukrainy oraz ofertę i możliwości wsparcia zapraszając wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie pomocy ukraińskim obywatelom.

Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy będący członkami i sympatykami Business Centre Club wypełniali deklaracje dla firm w których mogli zgłosić swoją gotowość przy współpracy na rzecz platformy polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej. Wszystkich chętnych do złożenia deklaracji uczestnictwa w platformie zapraszamy do kontaktu na adres robert.jackiewicz@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL