Porozumienie partnerów społecznych

01.06.2017

Członkowie Forum Partnerów Społecznych podpisali porozumienie w sprawie niestosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.To poważny krok w kierunku uporządkowania sytuacji na rynku zamówień publicznych i poprawy rzetelności w stosunkach pracy.

Praktyki instytucji publicznych podczas przetargów w wyborze ofert niskich cenowo, nie pozwalają na realizację zamówień z uwzględnieniem wszystkich kosztów pracy.

Forum Partnerów Społecznych to niesformalizowana płaszczyzna komunikacji między przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracowników – Związków Zawodowych działających na Dolnym Śląsku i reprezentatywnych organizacji pracodawców – objętych porozumieniem „Koalicja Pracodawców Dolnego Śląska”. Partnerzy społeczni postanowili stworzyć ramy i warunki do prowadzenia autonomicznego dialogu społecznego w celu integracji społecznej, w klimacie wolnym od presji wynikającej z różnych sympatii politycznych, czy kwestii światopoglądowych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL